Om oss

Alexo Omsorg är det mindre familjära omsorgsföretaget med det stora hjärtat. Vi brinner genuint för vår målgrupp och har en stark vilja att göra skillnad på riktigt för varje individ. Tillsammans kan vi göra skillnad och vi är övertygade om att vår väg till framgång är vårt stora engagemang och att vi bryr oss om varandra – om den enskilde individen, om våra medarbetare och om våra uppdragsgivare.

Vi är ett nystartat företag i Eksjö och har idag tillstånd att bedriva bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ 9p LSS. Vi erbjuder individer över 18 år, tillhörande personkrets 1, stöd och service som ger förutsättningar för goda levnadsvillkor och möjligheten att leva som andra människor. Vi tror på att vi tillsammans kan göra varje dag till en bra dag och vår målsättning är att med hjärta, engagemang och förtroende kunna erbjuda ett tryggt hem och stöd mot ett självständigare liv.

Alexandra, VD och Föreståndare för Alexo Omsorg

Om Alexandra

Jag som är föreståndare och en av grundarna till Alexo Omsorg heter Alexandra Olofsson och är utbildad socionom. Under studietiden arbetade jag extra i en gruppbostad. Där förstod jag snabbt att jag hittat min målgrupp och det yrkesområde som ligger mig allra varmast om hjärtat. 

 I slutet av utbildningen blev jag erbjuden jobb som LSS-handläggare vilket jag gladeligen tackade ja till, men bara ett år senare fick jag ett nytt erbjudande om att bli föreståndare hos en privat aktör med uppdraget att öppna upp nya gruppbostäder. Detta var de mest lärorika och utmanande åren hittills i mitt yrkesliv –  men här föddes även min dröm om att en dag starta LSS-verksamheter i egen regi. Efter några år inom den privata sektorn valde jag att gå tillbaka till kommunalt arbete för att bredda min erfarenhet. Jag arbetade då som enhetschef inom LSS i ytterligare några år med många olika uppdrag inom bland annat etablering av nya verksamheter och utvecklings- och kvalitetsarbete.

Då dök en möjlighet upp! Vi fick möjligheten att ta över en fantastisk fastighet för ändamålet och bitarna föll på plats. Under hösten 2022 skickade vi in vår första tillståndsansökan och i april 2023 kom vårt beviljade tillstånd. Med stor glädje och förväntan har vi blickat framåt mot att kunna öppna upp vår första verksamhet och nu är vi äntligen där. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare kunna skapa en gruppbostad med hög kvalitet och levnadsstandard för våra kunder, men likaväl en arbetsmiljö präglad av glädje, engagemang och omtanke om varandra. Tillsammans kan vi göra stor skillnad och det är precis det som vi brinner för.

Självbestämmande, delaktighet och inflytande i alla led. Våra boende bestämmer själva vilket stöd och hjälp de vill ha när de bor hos oss.

Läs mer om vårt arbetssätt